2019.05.11-12. ∙ Bestiarium Budapestiensis 2019 – Acting Workshop on Masks

Bestiarium Budapestiensis 2019
Színésztréning workshop maszkokkal

Tapasztald meg XXI. századi közegben a Commedia del’Arte maszkok felszabadító erejét! Kövesd a testedből és a tudattalanodból kibontakozó archetípikus karaktereket, figyeld meg, ahogyan viselkedés-repertoárra tesznek szert a ma társadalmában és bocsássd őket improvizációkba. Az Utcaszínházi Alkotóközösség a színházi antropológia talaján áll, folyamatosan frissülő módszertanunk finom keveréke szomatikus és testtudati munkának, fizikai színháznak, bohócjátéknak. Kimeríthetetlen a repertoárunk interaktív és rögtönzéses technikákból, amelyet áthat szociál-pszichológiai hiteltesség igénye.

Kurzusvezető: Simon Balázs

Kurzus időpontja:
2019. 05. 11., 10-13 és 15-18 óráig
2019. 05. 12., 10-13 és 15-18 óráig

Kurzusdíj: 16.000 ft

Helyszín: Moha – Mozdulatművészek Háza, 1097 Budapest, Tagló u. 11-13

Jelentkezés: Kérjük, hogy a részvételi szándékát a ladderartcompany.workshops@gmail.com email címre küldött levelében jelezze, melyhez csatoljon egy rövid motivációs levelet és rövid leírást korábbi színházi munkatapasztalatairól. A szakmai előfelkészültség nem kötelező a kurzuson való részvételhez.

További kurzusaink:
– Suzuki és Viewpoints workshop – június 14-16, tréner: Kozma Gábor Viktor
– Csehov-technika workshop – június 21-23, tréner: Gretchen Egolf
– Zene és fizikailitás – színésztréning W. Staniewski módszere alapján, július 5-7, tréner: Levko Esztella

A kurzusok a Nemzeti Kuturális Alap támogatásával jönnek létre.

Simon Balázs:
Simon Balázs a rendszerváltást követő rendezőgeneráció egyik legfiatalabbjaként már 23 évesen a Vígszínház tagja. Korai munkái a Próbatétel, az Országalma, vagy a Kör négyszögesítése egyszerre érzékeny, különlegesen mulatságos és költői előadások, a színházi élet érdeklődésének középpontjába kerülnek. Csatlakozik a Bárka Színház alapítóihoz és megrendezi a formálódó alkotói közösség egyik programadó darabját, Kárpáti Péter Díszelőadását. Kárpáti több művének ősbemutatója köthető Simon nevéhez, mint a Pályinkás János vagy a Rumcajsz a rabló.
Bemutatói jellemzően kortárs írókkal közös művekként sokszor a próbaidőszak közben születnek, alkotótársa volt Peer Krisztián, Kovács Kristóf, Egressy Zoltán,Tasnádi István, Lázár Ervin, Bari Judit és sokan mások. Fontos útkereső kísérletei még a Szorongás Orfeum, az Ablak-Zsiráf, a Mozart Don Giovanni-jából született DJ, vagy a Csontzene. 1994 és 2006 között mintegy 40 előadást alkotott, rendezett opera, operett és mese előadásokat, sőt még krimit is is. A 90-es évek derekán három even át szervezte a Sziget Fesztivál színházi programhelyszínét.

2001 –ben odahagyta az állami finanszírozású színházakat és olyan új terepeket és feladatokat keresett maga és színháza számára, amelyek kívül estek az előadóművészetek szokásosan értelmezett keretein. Előbb következett a 2002-ben a Zsámbéki Színházi Bázis, mint nem színházi helyszín, majd az Utcaszínházi Alkotóközösség, mint nem teljesen színház-szerű tevékenység kezdeményezése. A Bázison készült Soldat Pulcinella című több nyelvű előadása, amelyben először kísérletezik Commedia dell’Arte maszkok szabadtéri használatával.
A maszk az Utca-szak munkájában már kulcsfontosságú lett, de nem maradt egyedül meghatározó. A társadalom leszakadó rétegeinek szánt színházi kísérletek nem mondhatóak előzmény nélkülinek, a drámapedagógia, az elnyomottak színháza, Peter Brook, Eugenio Barba és mások előadásai, kijelölték azt az irányt, amelybe a ma lassan 10 éve működő Utca-szak dinamikusan változó és fejlődő közössége mozdul. Alapítóival egy a társadalom perifériáin aktív, a szegregáltak sorsát tematizáló színházi csoportot álmodtak meg. A ma mintegy 150 bevont fiatallal és 50 színház-pedagógussal és önkéntessel működő SZAK már egyértelműen kettős funkcióval működik, egyrészt elmerül a cross over oktatási-nevelési és személyiségfejlesztési technikák fejlesztésében, másrészt működik mint alkotói csoport, színházi műhely – itt készülnek a főleg alkalmazott színházi kihívásokra optimalizált improvizációs keretstruktúrák, részvételi színházi előadásook de a 2016 legjelentősebb előadásaiként jegyzett HHH angyalok kara is.

Simon színházi-horizont-tágító munkásságának talán legkülönösebb és kevésbé ismert része egy komoly akadémiai háttérrel lezajlott, Információ és Energia áramlata a színházban elnevezésű kutatás. Ennek keretében egyrészt elméleti irányból tesz kísérletet arra, hogy a színház alapvető folyamatait leírja a pszichofiziológia nyelvén, másrészt Dr Bárdos György tanítványaként, mesterével közösen végeztek kísérleteket, amelyben a szívverést megfigyelve tetten értek jellegzetes párhuzamos változásokat. A tíz éve zajló kísérletek eredményei megvilágítanak néhány alapvetően fontos színházi törvényszerűséget és feltesznek egy nagy zsák újabb kérdést is, amelyekre a szerzőnek egyszer megjelenő könyvében lesz alkalma válaszolni.

Scroll to top