2019.07.05-07. ∙ Zene és fizikalitás

Zene és fizikailitás – Színésztréning workshop W. Staniewski módszere alapján

A drámai szöveg mint partner – fizikalitás és szöveghasználat a színpadon

A háromnapos műhelymunka célja, hogy egy olyan technikát/metódust ismerjenek meg a résztvevők, amelynek segítségével az előadó/színész újszerűen közelítheti meg a hozott/választott drámai szövegét. A munka során egyaránt kísérletezünk a szöveg értelmezésének, színpadi megjelenítésének és különböző dimenzióinak felfedezésével.
Azokat az elsődleges impulzusukat keressük, melyek a zene és a beszéd szerves részét képezik. Ezekből építkezünk, míg eljutunk a beszédig, majd a drámai szövegig. Mindehhez különböző fizikai improvizációs, zenei, ritmus és csapatépítő gyakorlatokat alkalmazunk. A testünk és hangunk által fedezzük föl a drámai szövegekben rejlő lehetőségeket.

Princípiumok

Mozgás improvizáció bottal: A botot, mint a test, a hang és a psziché lehetséges kiterjesztését használjuk: meghatározza az előadó kapcsolatát a térrel, továbbá fizikális válaszok, reakciók kiváltására inspirálja a gyakorlatban résztvevő többi előadót. A bot és annak használata, manipulációja így a testtudat, valamint a színpadi jelenlétet fejlesztésének eszközévé válik.
Nyelv és zeneiség: Célunk kilépni a szöveg eddig ismert, begyakorlott, hétköznapi értelmezéséből, és kutatni annak belső ritmusát, összefüggésben az adott karakter pszichéjével. Egyfajta mélyebb értelem, zenei absztraháció után kutatunk, ezzel szűntetve meg a kézenfekő, logikai narratívát. A szöveggel, mint zenei partitúrával játszunk.
Imaginációs gyakorlatok (lelki átélés és testi kifejezés viszonya): A különböző fizikai gyakorlatok által egyfajta nyitottság és érzékenység alakul ki a színészben arra, hogy hogyan fejezze ki testével kreatív lelki impulzusait. A cél, hogy a munka folyamán a testünk és a mozdulataink váljanak a kijezés elsőszámú eszközeivé. Ezáltal gondolatokat és érzelmeket tudunk közölni, valamint karaktereket, és a közöttük lévő viszonyokat formálhatjuk meg.
Ritmusgyakorlatok: A gyakorlatok alatt arra koncentrálunk, hogy belső érzelmeink ritmusa hogyan befolyásolja külső tevékenységünk ritmusát, és ez milyen hatással van mozgásunkra, beszédünkre és a csoporton belül viszonyainkra.
Akrobatika: Az akrobatikára épülő gyakorlatok elsősorban a csoporton belüli bizalom kiépítésére szolgálnak. Olyan összetett feladatokat használunk, amelyek során szükséges a csoport magas szintű koncentrációja. Ez hozzájárul a csoport kohéziójához, és közös funkciójának feltérképezéséhez.
Kompozíció/ensemble építés: A csoporton belüli bizalom kialakulása után a csoportkompozíció érzésén dolgozunk, melynek során a kialakult közös dinamika kontúrokat hoz létre, és mélyebb értelemben, látható formában fejez ki ötleteket, párbeszédeket, mozgásokat, alakzatokat és színeket.

A 3 nap felépítése

1. nap: ismerkedés, csapatépítés, bevezetés az akrobatikus gyakorlatokba
2. nap: zenés, imaginációs, mozgásimprovizációs gyakorlatok
3. nap: jelenetek és szituációk kialakítás

Kurzusvezető: Levko Esztella

Kurzus időpontja:
2019. 07. 5., 10-13 és 14:30-17:30ig
2019. 07. 6., 10-13 és 14:30-17:30ig
2019. 07. 7., 10-13 és 14:30-17:30ig

Kurzusdíj: 24.000 ft

Helyszín: Tünet Együttes Stúdiója, 1027 Budapest, Jurányi u. 1-3 I. emelet

Jelentkezés: Kérjük, hogy a részvételi szándékát a ladderartcompany.workshops@gmail.com email címre küldött levelében jelezze, melyhez csatoljon egy rövid motivációs levelet és rövid leírást korábbi színházi munkatapasztalatairól. A szakmai előfelkészültség nem kötelező a kurzuson való részvételhez.

További kurzusaink:
– Bestiarium Budapestiensis 2019 – Maszk workshop – május 11-12, tréner: Simon Balázs
– Suzuki és Viewpoints workshop – június 14-16, tréner: Kozma Gábor Viktor
– Csehov-technika workshop – június 21-23, tréner: Gretchen Egolf

A workshopok a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jönnek létre.

Életrajzok:
A workshopon zenél Munkácsi Ádám (fuvola)
Tanulmányait 2011-ben a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán végezte, fuvola szakon. Főleg kortárs klasszikus valamint improvizatív könnyűzenei műfajokban játszott és zenél jelenleg is.(Anyswing, Innergarden, Song-óra Essentials) 2014-től 2016-ig alkalma nyílt együtt dolgozni a Zéró Balett társulat tagjaival, és zenészként azóta is a társművészetekkel való összefonódásban keresi az alkotási lehetőségeket. Jelenleg a Seven Seconds in the Future zenei kollektíva és a Ziggurat Project összművészeti társulat tagja.

A workshopot vezeti Levko Esztella
Tanulmányaimat Londonban a Rose Bruford College-ban, valamint Moszkvában a Filmművészeti Egyetemen végeztem (ВГИК) színész szakon. Az egyetemet befejezve több európai színházi társulattal dolgoztam együtt, többek között a lengyel OPT Gardzienice, az olasz Compagnia Pippo Delbono, az orosz Liquid Teatr, a francia Compagnie Philippe Geny valamint a szlovén ViaNegativa.
Az elmúlt években többek között Magyarországon a Jurányi Inkubátorházban, Szlovákiában, Lengyelországban, Japánban, valamint Amerikában az Abrons Arts Centerben tartottam trainingeket. A tréning alapját a lengyel kortárs színház egyik meghatározó alakja, Wlodzimierz Staniewski által kialakított színészképzés alkotja.
Színházas és filmes munkáim mellett az ELTÉ-n szociológia szakon írom a doktori disszertációmat az iráni underground női mozgalmakról.

Scroll to top