2023.02.20-23. ∙ InPerTrain – Pilot Training – Budapest

Do you feel that your acting gets rusty?

Would you like to train your acting skills, but you cannot afford a good quality workshop?

Are you tired of not knowing how to start to work on your own in a theatre studio?

Do you need a structure to follow or to debate with in order to challenge your daily performing self?

Apply for the second Pilot Training of the InPerTrain Project!

Call for actors, acting students, and performers interested in developing their skills and learning how to train alone!

The InPerTrain Project

Individual Performer Training – Innovation in the performer’s training practices: research on individual performer training structures and methodologies supported by Erasmus+.

(Read more about the project itself below.)

The Pilot Training

The aim of the Pilot Training is to test the current phase of our educational research project in practice. It is joint practical research with participants to develop an actor’s self-training structure.

What do participants get?

You can be involved in the development of an international education and research program. You will receive theoretical and practical support on how to enhance your own acting development. You will also get some hints on how to construct your own training material that you can use on your own on regular bases to maintain and improve your performing skills. You can get familiar with some of the exercises from different actor training approaches like Chekhov, Grotowski, Odin Teatret, Stanislavski, Viewpoints, and Whang.

What do we ask?

The participants are asked to attend the full period of the training as well as to be open, curious, and willing to work on the suggested exercises. It is also necessary to give us feedback on the training and the research program.

How to apply?

Please fill out this google form:

https://forms.gle/F7WNojqSpL3vyDBx7

Info

🎭 The training is for actors, acting students, performers, and theatre professionals.

🇬🇧 The language of the training is English.

📅 Date: 20-23/02/2023 (10 AM-4 PM)

📍 Venue: Workshop Foundation, Jurányi Közösségi Inkubátorház, 1027 Budapest, Jurányi street 1-3..

✒ Participation is free of charge, but registration is required – the first 14 applicants will be admitted to the course!

📧 If you have any further questions, reach us via e-mail: ladderartcompany@gmail.com

***

About the InPerTrain project

The partnership of Ladder Art Company, the University of Arts Târgu-Mures, and La Forge du Vallon has designed a project to address the upskilling needs of performers at the European level by co-creating a new innovative solution in performer training. This 20-month-long project is to be realized in 2022-2023 with the support of the Erasmus+ Programme of the EU.

The project objectives:

1. address these upskilling needs through innovation in VET (vocational education and training)

2. bridge a gap in the current VET offer in the field of Performing Arts

3. boost the capacity and resilience of the performing arts sector.

During the program, the partners are developing a manual, a training guide for performers with the aim of introducing innovation in performer training. The manual is a theoretical and practical guide for an individual actor-training structure. It provides performers a guideline to develop their own actor training program, which can be done regularly and individually, in order to maintain and improve their performing skills. Besides the training occasions, InPerTrain also has a community of practice providing a platform to discuss and debate the upcoming questions about the topic with a wider group.

You can join our community: https://www.facebook.com/groups/inpertrain

More info: https://ladderartcompany.com/en/inpertrain-en/

The project is supported by the Erasmus+ program of the European Union.

HU

Úgy érzed, hogy berozsdásodik a színészi működésed?

Szeretnéd karban tartani színészi képességeit, de nem engedhetsz meg magadnak egy jó minőségű tanfolyamot?

Eleged van abból, hogy nem tudod, hogyan kezdj el önállóan dolgozni egy színházi stúdióban?

Szükséged van egy olyan tréning-szerkezetre, amelyet követhetsz, vagy amellyel vitába szállhatsz, hogy kihívás elé állítsd mindennapi előadőművészeti képességeidet?

Jelentkezzen az InPerTrain Projekt második Teszt-tréningjére!

Felhívás olyan színészek, színészhallgatók és előadóművészek számára, akiket érdekel képességeik fejlesztése és az önállóan végezhető színésztréning!

Az InPerTrain projekt

Egyéni előadóművészeti tréning – Innováció a színésztréningek gyakorlatában: egyéni előadóművészeti tréningszerkezetek és módszertanok kutatása az Erasmus+ támogatásával.

(Magáról a projektről bővebben lentebb olvasható.)

A Teszt-tréning (Pilot Tréning)

A Teszt-tréning célja oktatáskutatási projektünk jelenlegi szakaszának gyakorlati tesztelése. Ez egy közös gyakorlati kutatás a résztvevőkkel a színész önállóan végezhető tréning-szerkezetének kialakítására.

Mit kapnak a résztvevők?

Bekapcsolódhatnak egy nemzetközi oktatási és kutatási program kidolgozásába. Elméleti és gyakorlati támogatást kapnak saját színészi fejlődésüknek fejlesztésérhez. Tanácsot is kapnak arra vonatkozóan, hogyan készítsék el saját tréning-anyagukat, amelyet rendszeresen használhatnak előadóiművészeti készségeik karbantartására és fejlesztésére. Megismerhetnek néhány gyakorlatot olyan különböző színészképzési megközelítésekből, mint például M. Csehov, Grotowski, Odin Teatret, Stanislavski, Viewpoints és Whang.

Mit kérünk a résztvevőktől?

Kérjük a résztvevőket, hogy a tréning teljes időtartama alatt legyenek jelen, valamint nyitottan és kíváncsian próbálják ki a javasolt gyakorlatokat. Kérünk továbbá visszajelzést a tréningről és a kutatási programról.

Hogyan lehet jelentkezni?

Az alábbi google form kitöltésével lehet jelentkezni:

https://forms.gle/F7WNojqSpL3vyDBx7

Információk

  A képzés színészeknek, színészhallgatóknak, előadóművészeknek és színházi szakembereknek szól.

  A képzés nyelve angol.

  Időpont: 2023.02.20-23. (10:00-16:00)

  Helyszín: Műhely Alapítvány, Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház, 1027 Budapest, Jurányi utca 1-3..

  A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött – a tanfolyamra az első 14 jelentkező kerül be!

  További kérdéseket a ladderartcompany@gmail.com e-mail címre várjuk.

***

Az InPerTrain projektről

A Létra Kulturális Egyesület, a La Forge du Vallon és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem partnerségében egy olyan projekt valósul meg, amely az előadóművészek európai szintű továbbképzési igényeinek kielégítésére irányul a színészi továbbképzésében egy új, innovatív megoldás közös megalkotásával. A 20 hónapos projekt 2022-2023-ban valósul meg az Európai Unió Erasmus+ programjának támogatásával.

A projekt célkitűzései:

  • a szakmai képzésben megvalósuló innováció révén a célzott továbbképzési igények kielégítése,
  • az előadóművészet jelenlegi szakmai képzési kínálat hiányosságainak áthidalása,
  • az előadóművészeti ágazat kapacitásának és rugalmasságának növelése.

A kutatási program eredményeként a partnerek egy gyakorlókönyvet, továbbképzési útmutatót készítenek előadóművészek számára, amelynek célja az előadóművészeti továbbképzésben történő innováció bevezetése. A kézikönyv egy önállóan végezhető tréning-struktúra elméleti és gyakorlati útmutatója, melynek segítségével az előadóművészek iránymutatást kapnak egy rendszeresen és önállóan végezhető színésztréning kialakítására, amely előadói képességeik karbantartását és továbbfejlesztését szolgálja. A kutatási fázis során egy gyakorlóközösséget hozunk létre, amely platformot biztosít a témában felmerülő kérdések megvitatására egy szélesebb körű csoportban. Ezenkívül minden résztvevő országban kísérleti, teszt-tréningeket szervezünk a módszerek tesztelése és a célcsoport elérése érdekében.

A projektet az Európai Unió Erasmus+ programja támogatja.

Scroll to top