Bestiarium Budapestiensis 2019 – Acting Workshop on Masks

Bestiarium Budapestiensis 2019 – Acting Workshop on Masks

//HU// (Scroll down for English description)
Bestiarium Budapestiensis 2019
Színésztréning workshop maszkokkal

Tapasztald meg XXI. századi közegben a Commedia del’Arte maszkok felszabadító erejét! Kövesd a testedből és a tudattalanodból kibontakozó archetípikus karaktereket, figyeld meg, ahogyan viselkedés-repertoárra tesznek szert a ma társadalmában és bocsássd őket improvizációkba. Az Utcaszínházi Alkotóközösség a színházi antropológia talaján áll, folyamatosan frissülő módszertanunk finom keveréke szomatikus és testtudati munkának, fizikai színháznak, bohócjátéknak. Kimeríthetetlen a repertoárunk interaktív és rögtönzéses technikákból, amelyet áthat szociál-pszichológiai hiteltesség igénye.

Kurzusvezető: Simon Balázs

Kurzus időpontja:
2019. 05. 11., 10-13 és 15-18 óráig
2019. 05. 12., 10-13 és 15-18 óráig

Kurzusdíj: 16.000 ft

Helyszín: Moha – Mozdulatművészek Háza, 1097 Budapest, Tagló u. 11-13

Jelentkezés: Kérjük, hogy a részvételi szándékát a ladderartcompany.workshops@gmail.com email címre küldött levelében jelezze, melyhez csatoljon egy rövid motivációs levelet és rövid leírást korábbi színházi munkatapasztalatairól. A szakmai előfelkészültség nem kötelező a kurzuson való részvételhez.

További kurzusaink:
– Suzuki és Viewpoints workshop – június 14-16, tréner: Kozma Gábor Viktor
– Csehov-technika workshop – június 21-23, tréner: Gretchen Egolf
– Zene és fizikailitás – színésztréning W. Staniewski módszere alapján, július 5-7, tréner: Levko Esztella

A kurzusok a Nemzeti Kuturális Alap támogatásával jönnek létre.

Simon Balázs:
Simon Balázs a rendszerváltást követő rendezőgeneráció egyik legfiatalabbjaként már 23 évesen a Vígszínház tagja. Korai munkái a Próbatétel, az Országalma, vagy a Kör négyszögesítése egyszerre érzékeny, különlegesen mulatságos és költői előadások, a színházi élet érdeklődésének középpontjába kerülnek. Csatlakozik a Bárka Színház alapítóihoz és megrendezi a formálódó alkotói közösség egyik programadó darabját, Kárpáti Péter Díszelőadását. Kárpáti több művének ősbemutatója köthető Simon nevéhez, mint a Pályinkás János vagy a Rumcajsz a rabló.
Bemutatói jellemzően kortárs írókkal közös művekként sokszor a próbaidőszak közben születnek, alkotótársa volt Peer Krisztián, Kovács Kristóf, Egressy Zoltán,Tasnádi István, Lázár Ervin, Bari Judit és sokan mások. Fontos útkereső kísérletei még a Szorongás Orfeum, az Ablak-Zsiráf, a Mozart Don Giovanni-jából született DJ, vagy a Csontzene. 1994 és 2006 között mintegy 40 előadást alkotott, rendezett opera, operett és mese előadásokat, sőt még krimit is is. A 90-es évek derekán három even át szervezte a Sziget Fesztivál színházi programhelyszínét.

2001 –ben odahagyta az állami finanszírozású színházakat és olyan új terepeket és feladatokat keresett maga és színháza számára, amelyek kívül estek az előadóművészetek szokásosan értelmezett keretein. Előbb következett a 2002-ben a Zsámbéki Színházi Bázis, mint nem színházi helyszín, majd az Utcaszínházi Alkotóközösség, mint nem teljesen színház-szerű tevékenység kezdeményezése. A Bázison készült Soldat Pulcinella című több nyelvű előadása, amelyben először kísérletezik Commedia dell’Arte maszkok szabadtéri használatával.
A maszk az Utca-szak munkájában már kulcsfontosságú lett, de nem maradt egyedül meghatározó. A társadalom leszakadó rétegeinek szánt színházi kísérletek nem mondhatóak előzmény nélkülinek, a drámapedagógia, az elnyomottak színháza, Peter Brook, Eugenio Barba és mások előadásai, kijelölték azt az irányt, amelybe a ma lassan 10 éve működő Utca-szak dinamikusan változó és fejlődő közössége mozdul. Alapítóival egy a társadalom perifériáin aktív, a szegregáltak sorsát tematizáló színházi csoportot álmodtak meg. A ma mintegy 150 bevont fiatallal és 50 színház-pedagógussal és önkéntessel működő SZAK már egyértelműen kettős funkcióval működik, egyrészt elmerül a cross over oktatási-nevelési és személyiségfejlesztési technikák fejlesztésében, másrészt működik mint alkotói csoport, színházi műhely – itt készülnek a főleg alkalmazott színházi kihívásokra optimalizált improvizációs keretstruktúrák, részvételi színházi előadásook de a 2016 legjelentősebb előadásaiként jegyzett HHH angyalok kara is.

Simon színházi-horizont-tágító munkásságának talán legkülönösebb és kevésbé ismert része egy komoly akadémiai háttérrel lezajlott, Információ és Energia áramlata a színházban elnevezésű kutatás. Ennek keretében egyrészt elméleti irányból tesz kísérletet arra, hogy a színház alapvető folyamatait leírja a pszichofiziológia nyelvén, másrészt Dr Bárdos György tanítványaként, mesterével közösen végeztek kísérleteket, amelyben a szívverést megfigyelve tetten értek jellegzetes párhuzamos változásokat. A tíz éve zajló kísérletek eredményei megvilágítanak néhány alapvetően fontos színházi törvényszerűséget és feltesznek egy nagy zsák újabb kérdést is, amelyekre a szerzőnek egyszer megjelenő könyvében lesz alkalma válaszolni.

//EN//
Bestiarium Budapestiensis 2019
Actor Training Workshop on Masks

Experience the liberator power of ancient Commedia del’Arte mask in a XXI century context! Follow archetypical characters emerging from your body and subconscious, let them learn their behavioral repertory in the modern social world, and release them in improvisation. Our attitude is of Theatre Anthropology, we are constantly refreshing methodology; a blend of various somatic and body consciousness techniques, physical theatre, clown play, a large set of improvisation and interactivity exercises orientated by the analytic urge of social psychology.

Coach: Balázs Simon

When?
05. 11. 2019., 10h-13h and 15h-18h
05. 12. 2019., 10h-13h and 15h-18h

Application fee: 50 euro

Where? Moha – Mozdulatművészek Háza, Hungary, 1097 Budapest, Tagló u. 11-13

Application: To apply, please send us a short letter of interest and some information about your precious theatre/training experience to the ladderartcompany.workshops@gmail.com adress. Professional background is not required for the participation.

Further workshops:
– Workshop on Suzuki and Viewpoints – 14-16 June, coach: Gábor Viktor Kozma
– Workshop on Chekhov-technique – 21-23 June, coach: Gretchen Egolf
– Music and Physicality – Actor training workshop based on the method of W. Staniewski – 5-7 July, coach: Esztella Levko

The workshops are supported by Nemzeti Kulturális Alap.

Balázs Simon:
Simon has received his theatre director diploma at UFTA Budapest in 1995. At the age of 22 he was a member of the directors’ board at Vígszínház. He worked on the main Hungarian stages. He was amongst the founders of the legendary independent Bárka Theatre. Later he participated at the establishment of the Zsámbék Theatre Base, which was considered at the time the most important experimental open air venue in Hungary.

In 2006 after 40 premiers, Simon withdrew from the world of official theatres and turned towards studies of applied theatre, psychology and sociology. Within the framework of Utcaszínházi Alkotóközösség (SpecStreet Creative Community), he was experimenting with popular theatre forms and psycho-effective techniques to get disadvantaged groups of society engaged, in order to access education with performing arts, to tackle main community issues and to offer tools for development in the most vulnerable segments of the Hungarian society.

For their work with underprivileged youngsters, the US Embassy of Budapest granted the Civil Citizenship Award in 2012, and the youth protection professionals the precious Ferenczy award in 2017.

In the past decade Utca-szak has gathered significant experience in NGO management. Utca is writing, implementing and reporting international projects on regular basis: the EXCEPT 2012-14 (Creative Europe), Summer Academies of Socially Engaged Performing Arts of 2014-17 (Erasmus+). Utca-szak is repeatedly granted by Norwegian Funds, Open Society Foundation, Visegrad Fund, National Cultural Fund etc.

In 2016 Simon acquired PhD degree with the “Flow in Theatre – The psychophysiological and behavioural scientific background of theatre”, including research of psychology, psychophysiology, brain studies and assessing measurements with quantifying methods (mainly HRV data collection). He gathered data on larger training, monodrama improvisation and conventional performing art settings to understand the importance of the mirrored emotions in the process of adherence. The ensemble of Utca-szak was the first subject worldwide of groupwise data collections in 2012. Lately with a group of devoted scientists formed an international research alliance and conceptualized the 8th Sense project for „enhancing group resilience and well-being through the fostering of meta-awareness of intersubjective dynamics using collective creative practices supported by psychophysiological feedback protocols.“