Suzuki és Viewpoints kurzus – Workshop on Suzuki and Viewpoints

Suzuki és Viewpoints kurzus – Workshop on Suzuki and Viewpoints

Suzuki és Viewpoints kurzus – Workshop on Suzuki and Viewpoints

//HU// (Please scroll down for English)

Suzuki színésztréning-módszer és Viewpointst technika workshop

A háromnapos műhelymunka tematikája a Suzuki színésztréning-módszer és a Viewpoints technika alapjainak ismertetése. A résztvevők minden nap 3-3 órát foglalkozhatnak az egyes módszerek tanulmányozásával. Míg a Suzuki-módszer során a kodifikált testhasználaton keresztül gyakorolható az intenzív színészi jelenlétét, készenlétet és expresszivitást, addig a Viewpoints technika segítségével a résztvevők a felszabadult improvizációhoz kaphatnak támpontokat. Mindkét módszer arra keresi a választ, hogy milyen gyakorlati tevékenység szolgálja legjobban a színész rendszeres, napi szintű edzését, tréningjét.
Suzuki Tadashi az 1970-es évektől kezdte kidolgozni színésztréning-módszerét, amelyet azóta szerte a világon nagy elismeréssel oktatnak. A világhírű japán színházrendező és színészpedagógus módszerében a középkori japán színházi formák – nó és kabuki – technikáit használta fel, dolgozta át és vegyítette más kultúrák elemeivel a kortárs színház igényei szerint, annak érdekében, hogy az előadókat a magas szintű színpadi készenlét állapotába juttassa.
A Viewpoints technika megalkotása Mary Overlie posztmodern táncos nevéhez köthető, aki az New Yorki Egyetem Kísérleti Színházi Tanszékén kezdte formába önteni dekonstruáló, minimalista. improvizációs gyakorlatát (Six Viewpoints). A technikát később Anne Bogart és Tina Landau dolgozta tovább és bővítette ki (Nine Viewpoints). A technika alapját non-hierarchikus szemlélet, a tér és idő elemeivel kialakított, felszabadult játék-kísérletezés képezi.
A Suzuki-módszer és a Viewpoints technika a new yorki SITI Company gyakorlatában vált egymást kiegészítő tréninggé.

Milyen az ideális idegi, testi és lelki feszültség, amely megsegíti az előadói helyzetet? Hogyan lehet a mozdulatlanságban is erős expresszivitással rendelkezni? Hogyan lehet a kötöttségben szabadságot, a szabadságban jóleső kötöttségeket találni a színpadon? Az intenzív színészi jelenlétnek milyen más minőségei vannak egy kodifikált rendszerben és egy szabad közösségi improvizációban? Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a választ a kurzus során.

Kurzusvezető: Kozma Gábor Viktor
Kurzus időpontja:
2019. 06. 14., 10-13 és 15-18 óráig
2019. 06. 15., 10-13 és 15-18 óráig
2019. 06. 16., 10-13 és 15-18 óráig

Kurzusdíj: 24.000 ft

Helyszín: Keleti István Művészeti Szakközépiskola, 1106 Budapest, Fehér út 10.

Jelentkezés: Kérjük, hogy a részvételi szándékát a ladderartcompany.workshops@gmail.com email címre küldött levelében jelezze, melyhez csatoljon egy rövid motivációs levelet és rövid leírást korábbi színházi munkatapasztalatairól. A szakmai előfelkészültség nem kötelező a kurzuson való részvételhez.

További kurzusaink:
– Bestiarium Budapestiensis 2019 – Maszk workshop – május 11-12, tréner: Simon Balázs
– Csehov-technika workshop – június 21-23, tréner: Gretchen Egolf
– Zene és fizikailitás – színésztréning W. Staniewski módszere alapján, július 5-7, tréner: Levko Esztella

A workshopok a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jönnek létre.

Kozma Gábor Viktor – szabadúszó színész, színésztréner, doktorandusz.
Egyetemi tanulmányait a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen végezte. Jelenleg az egyetem Doktori Iskolájának hallgatója, kutatásában a különböző pszichofizikai színésztréning módszereket vizsgálja. Az International Suzuki Company of Toga tagja, az MMA 2018-2021 Ösztöndíjprogram ösztöndíjasa. 2019-től a kolozsvári Bábes- Bolyai Tudományegyetem Színház és Film tanszkékének óraadó tanára. További információ:www.gaborviktorkozma.com

//EN//

Workshop on Suzuki Methos of Actor Training and Viewpoints technique

During the three days long workshop the participants will be able to study and practice the basics of the Suzuki Method of Actor Training and the Viewpoints technique for 3 hours every day. While training with the Suzuki Method we aim to develop and practice an intense stage presence, readiness and expressivity of the performer, during the Viewpoints technique sessions the trainees will find some practical tools to support their free improvisation. Both of the methods seek to find an answer for the following question: which tools would be the best for the actors to train themselves in a daily routine?
Tadashi Suzuki started to develop his actor training method during the ’70s, which became well known around the globe since then. The world-famous Japanese theatre director and acting pedagogue, aiming to coach the actors to an intense stage readiness, resorted the elements of the medieval Japanese performing arts – Noh and Kabuki –, mixed them with movements from other cultures and reshaped the whole system taking in consideration the needs of the contemporary theatre.
The Viewpoints technique was originated by Mary Overlie. Overlie, as an American postmodern dancer/choreographer started to shape her deconstructionist and minimalist improvisation practice into a technique (Six Viewpoints) while she was teaching at the Experimental Wing of the New York University. The technique was developed and extended by theatre directors Anne Bogart and Tina Landau (Nine Viewpoints). The basis of the technique is a non-hierarchical point of view, and the ability to make a vivid conversation with the elements of time and space through playful theatrical research.
The Suzuki Method and the Viewpoints technique became complementary training techniques to each other during the practice of the SITI Company.

What is the ideal level of physical, mental and emotional tension in a performing situation? How is it possible to gain expressivity in physical stillness? How can the actor find freedom inside strict boundaries or comforting bounds during free stage improvisation? What kind of different qualities can the intense stage presence have in a codified or in a free stage system? We invite stage practitioners to join us in a common research on the topic above.

Coach: Gábor Viktor Kozma
When?:
06. 14. 2019., 10h-13h and 15h-18h
06. 15. 2019., 10h-13h and 15h-18h
06. 16. 2019., 10h-13h and 15h-18h

Application fee: 75 euro

Where?
Keleti István Művészeti Szakközépiskola, Hungary, 1106 Budapest, Fehér út 10,

Application: To apply, please send us a short letter of interest and some information about your precious theatre/training experience to the ladderartcompany.workshops@gmail.com adress. Professional background is not required for the participation.

Further workshops:
– Bestiarium Budapestiensis 2019 – Actor training with masks – 11-12 May, coach: Balázs Simon
– Workshop on Chekhov-technique – 21-23 June, coach: Gretchen Egolf
– Music and Physicality – Actor training workshop based on the method of W. Staniewski – 5-7 July, coach: Esztella Levko

The workshops are supported by Nemzeti Kulturális Alap.

Gábor Viktor Kozma – Freelance Actor, Acting Coach, Doctorate student
Gábor graduated at the University of Arts in Tîrgu-Mureș, Romania. Recently he is researching psychophysical actor training methods as a part of his doctorate studies there. He is a member of the International Suzuki Company of Toga. He has the scholarship position in the Scholarship Program 2018-2021 of the Hungarian Academy of Arts. From 2019 Gábor is teaching as an assistant teacher at the University of Babes-Bolyai at Cluj-Napoca, Romania at the Theatre and Film Department. For further information please feel free to visit his website: www.gaborviktorkozma.com

 

Project details