A 2084 projekt

2023. december – 2025. július

KONCEPCIÓ

Az éghajlatváltozás olyan globális kérdés, amely túlmutat az egyéni, regionális, kulturális és nemzeti határokon. A nemzetközi erőfeszítések ellenére azonban a társadalom kollektív felfogása az éghajlatváltozásról továbbra is töredezett, ami kihívásokhoz vezet az éghajlatváltozás kulturális és országok közötti közös erőfeszítésekkel történő kezelésében. A 2084 projekt célja, hogy a művészetek átalakító erejét a társadalmi változások ösztönzésére használja fel, és az éghajlatváltozás és a kapcsolódó veszélyek által radikálisan érintett 2084-es év Európáját képzeli el.

A 2084 projekt célja a fenntartható alkotás elősegítése az előadóművészet területén egy nemzetközi együttműködésen keresztül, amelyben magyar, francia és lengyel partnerek vesznek részt. Fő célja a fenntartható előadóművészeti gyakorlatok megalapozása, az éghajlatváltozás témáját feldolgozó produkciók létrehozására összpontosítva, amelyek környezettudatosak, és modellként szolgálhatnak a fenntarthatóság iránt elkötelezett jövőbeli alkotók számára.

FELTÉRKÉPEZÉS ÉS TUDÁSMEGOSZTÁS (2024. január – március)

Projektünk első lépése egy feltérképező tanulmány és egy tudásmegosztási szakasz. Ennek keretében a környezetvédelem és az éghajlatváltozással kapcsolatos érdekérvényesítés terén tevékenykedő szervezetekkel és egyénekkel fogunk együtt dolgozni, hogy összegyűjtsük a fenntartható gyakorlatokkal kapcsolatos információkat, meglátásokat és legjobb gyakorlatokat, amelyeket az előadóművészeti ágazatban is át lehetne venni. Az e folyamat során szerzett felismeréseket felhasználva a partnerek kidolgoznak egy keretrendszert a fenntartható művészeti alkotás számára az előadóművészet területén, amely a környezeti szempontokat beépíti a művészeti folyamatba, biztosítva, hogy a művészeti alkotás olyan módon valósuljon meg, amely nem gyakorol negatív hatást a környezetre.

MŰVÉSZI ALKOTÁS (2024. április – 2025. február)

A modell tesztelése és finomítása érdekében a különböző szakterületek – többek között színház, tánc, képzőművészet és zene – alkotóiból álló művészeti mag összeáll, hogy együtt dolgozzon a projekt művészeti tervén: színházi előadásokon és képzőművészeti kiállításokon. Felhasználják majd a korábbi feltérképező tanulmányokból nyert meglátásokat annak biztosítása érdekében, hogy minden előadóművészeti produkciót környezettudatos módon valósítsanak meg. a magcsapat a tervezett művészeti javaslatokon fog dolgozni (2024. április-július), és minden partnerországba ellátogat egy háromhetes rezidenciaidőszakra (2024. augusztus, 2024. november, 2025. február), amelynek során együttműködnek a különböző szakterületek – például képzőművészet, zene és előadóművészet – helyi művészeivel, akiket nyílt felhívások útján választanak ki.

Előadások

A helyi rezidenciák során a művészeti alapcsapat intenzív transznacionális együttműködési folyamatba kezd a kiválasztott helyi művészekkel, és az egyes partnerországokban közösen hoz létre egy színházi produkciót az éghajlatváltozás témájában. Az előadások célja a közönség bevonása a történetmesélés mint olyan fontos módszertan felhasználásával, amellyel globalizált világunk összetett kérdéseit, például az éghajlatváltozást, közelebb lehet hozni a közönséghez. A nyelvi korlátokon átívelő mozgásszínházi előadások létrehozásával elősegítjük e kritikus kérdések egyetemes megértését és tudatosítását. Célunk, hogy olyan előadásokat hozzunk létre, amelyek a jövőben a művészeti alapcsapat közreműködése nélkül is megismételhetők helyben, biztosítva ezzel a projekt fenntarthatóságát.

Az előadások helyi bemutató rendezvények keretében kerülnek bemutatásra. Minden bemutató eseményhez tartozik egy vitaszakasz is, amely a művészetnek az éghajlati válság és a kapcsolódó környezeti kihívások kezelésében betöltött szerepére összpontosít. E beszélgetések célja, hogy elmélyítsék a közönség elkötelezettségét a téma iránt, és ösztönözzék a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos hatásokról és megoldásokról folytatott elmélkedő párbeszédet. E beszélgetések gazdagítása érdekében különböző hátterű vendégelőadókat hívunk meg, köztük kulturális szakembereket és környezetvédelmi szakértőket.

Kiállítások

Az előadások mellett a projekt alapművészei helyi képzőművészekkel együttműködve minden egyes rezidencián képzőművészeti kiállítást is létrehoznak. A kiállítás a 2084 projektet mutatja be, valamint a környezettudatosságra reflektál helyi kontextusban. A tervek szerint a kiállítások a rezidenciák végére kerülnek felállításra és megnyitásra, és célja, hogy maradandó benyomást keltsenek a helyi közösségben, a rezidencia befejezése után is a helyükön maradjanak, és továbbra is inspirálják és bevonják a közönséget a projekt témáiba és üzeneteibe.

FENNTARTHATÓ MŰVÉSZI ALKOTÁSI MODELL KIDOLGOZÁSA

A projekt célja egy olyan modell létrehozása, amely a környezeti fenntarthatóságot az előadóművészeti produkciók középpontjába integrálja. A partnerség a folyamatok átfogó értékelését végzi el, és a tapasztalatokat, visszajelzéseket és tanulságokat beépíti a fenntartható művészeti alkotás modelljének kidolgozásába. Ez a dokumentum bemutatja, hogyan valósult meg az ágazatközi együttműködés a tudósokkal, javaslatokat tesz a fenntartható produkciós gyakorlatokra, valamint a művészeti eszközök felhasználására a környezeti problémák kezelésére. A fenntartható művészi alkotás modellje felbecsülhetetlen értékű forrásként szolgál majd mind a partnerek, mind a külső érdekeltek számára, hogy inspirálja és a fenntarthatóbb gyakorlatok felé terelje a művészek jövőbeli generációit. A dokumentum terjesztése a társult partnerek segítségével és olyan nemzetközi hálózatokon keresztül történik majd, mint az IETM. Emellett a projekt végén egy multiplikátor rendezvényen is bemutatják, ahol a kulturális szakemberek és művészek mellett a politikai döntéshozók is meghívást kapnak, hogy tovább ösztönözzék a dokumentum elfogadását és végrehajtását.

ÜTEMTERV

PROJEKTPARTNEREK

Ladder Art Company – Budapest, Hungary
La Transplanisphere
Paris, France
HYBADU
Gryfino, Poland

Partnerek

Scroll to top